Dưới sự chỉ huy của chủ công Morgan ở tuyến trên, ĐT Mỹ đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm có được điều mình muốn, đó là bàn thắng. Ngay