Vào cuối năm 2019, ITV đã mời các nhà quảng cáo chọn cho vị trí chính miễn phí trong suốt vòng chung kết Euro 2020. Bây giờ, nó đã tiết lộ chính xác những gì mà nó