Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tính đến nay đã hơn 3 năm ban hành Nghị định này